Digital Millenium Copyright Act Richtlijnen voor Meldingen

Melding van inbreuk

Het is ons beleid om te reageren op duidelijke kennisgevingen van vermeende inbreuk op auteursrechten. Deze pagina toont de gegevens die moet worden opgenomen in deze aankondigingen, zoals is vereist door de Digital Millennium Copyright Act ('DMCA'). Na ontvangst van een compatibele DMCA-kennisgeving, zal Khan Academy, Inc, een 501(c)(3) organisatie ("Khan Academy"), de inhoud snel verwijderen of de toegang uitschakelen die is het onderwerp van het bericht.

Als u de eigenaar van een auteursrecht of een gemachtigde vertegenwoordiger daarvan bent en u wilt een kennisgeving van inbreuk met ons delen, dan kunt u een aankondiging sturen naar Khan Academy aangewezen Auteursrecht Agent voorzien van de volgende gegevens (Raadpleeg uw juridisch adviseur of zie 17 U.S.C. sectie 512(c)(3) om deze eisen te bevestigen):

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van een individu die geautoriseerd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat het onderwerp is van een vermeende inbreuk.
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk wordt beweerd, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de Khan Academy website onder een enkele aangifte vallen, een representatieve lijst van zulke werken op die site.
 3. Identificatie van het materiaal waarop inbreuk wordt beweerd of het voorwerp van de inbreuk en dat moet worden verwijderd of de toegang tot die moet worden uitgeschakeld, en informatie dat redelijkerwijs toereikend is voor Khan Academy te vinden van het materiaal.
 4. Voldoende informatie om Khan Academy in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer, en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop u bereikt kan worden.
 5. Een verklaring dat u ervan overtuigd bent dat het gebruik van het materiaal op de beklaagde manier niet toegestaan is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger, of de wet.
 6. Een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is en, op straffe van meineed, dat u gemachtigd bent te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat het onderwerp is van een vermeende inbreuk.

Houd er rekening mee dat volgens artikel 512(f) van de DMCA, iedere persoon die bewust onterecht aangeeft dat op materiaal of een activiteit inbreuk wordt gemaakt op aansprakelijk gesteld kan worden. Als u niet zeker weet of het beschikbare materiaal inbreuk maakt op uw auteursrecht, stellen wij voor dat u contact opneemt met een advocaat voordat u ons een bericht verzendt.

Tegenvordering

De administrator van de aangetaste site of de provider van aangetaste content mag een tegenvordering indienen onder de secties 512(g)(2) en (3) van het DMCA. Als je dit wilt doen, moet het verweer een geschreven communicatie zijn wat het volgende bevat (vraag juridisch advies of zie 17 U.S.C. Section 512(g)(3) om deze eisen te bevestigen):

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van de abonnee.
 2. Identificatie van het materiaal dat was verwijderd of waartoe toegang was geweigerd en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het was verwijderd of de toegang was geweigerd.
 3. Een verklaring op straffe van meineed, dat de melder er te goeder trouw van overtuigd is dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of foutieve identificatie van het materiaal dat verwijderd of uitgeschakeld moet worden.
 4. De naam, adres en telefoonnummer van de gemeldde en een verklaring dat de melder instemt met de jurisdictie van het Federaal District Court voor het gerechtelijk arrondissement waarin het zich bevindt, of als het adres van de gemeldde buiten de Verenigde Staten is, voor elk gerechtelijk arrondissement in welke Khan Academy is kan worden gevonden, en dat de gemeldde kennisgeving aanvaardt van de persoon die de melding stuurde zoals vermeld onder (c)(1)(C) of een vertegenwoordiger van een dergelijke persoon.

Gelieve te noteren dat volgens artikel 512(f) van de Copyright Act, iedere persoon die bewust onterecht dat materiaal of een activiteit aangeeft is verwijderd of uitgeschakeld door fout of onjuiste identificatie aansprakelijk kan worden gesteld.

Aangewezen Copyright Agent

Khan Academy aangewezen Copyright Agent voor het ontvangen van meldingen en tegenvorderingen van geclaimde inbreuk kan als volgt worden bereikt:

 • Adres: Khan Academy, c/o WSGR, 650 Page Mill Rd., Palo Alto, CA 94304
 • Telefoon: 650-336-5426
 • Facsimile: 650-230-1059
 • Email: copyright@khanacademy.org

Voor de duidelijkheid moeten alleen DMCA berichten gaan naar de Khan Academy aangewezen Copyright Agent. Alle andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning of andere communicatie moeten worden gericht aan Khan Academy via info@khanacademy.org. Je erkent dat als je niet voldoet aan alle van de voorschriften van dit punt, jouw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig is.

Account beëindiging

In voorkomende gevallen zal Khan Academy onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving, de accounts beëindigen van hen die wij als "herhaaldelijke overtreders" beschouwen.