If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Als je een webfilter hebt, zorg er dan voor dat de domeinen *.kastatic.org en *.kasandbox.org niet geblokkeerd zijn.

Hoofdmenu

Samenvatting van de les: schaarste, keuze en alternatieve kosten

Een inleiding tot de concepten schaarste, keuze en alternatieve kosten
Economische middelen zijn schaars. Rekening houdend met deze schaarste, moeten we kiezen hoe we onze middelen willen besteden. Economie is de studie van hoe samenlevingen ervoor kiezen om dat te doen. Micro-economie richt zich op hoe individuen, huishoudens en bedrijven die beslissingen nemen.

Sleutelbegrippen

TermDefinitie
Schaarstefeit dat er een beperkte hoeveelheid middelen is om onbeperkte behoeften te bevredigen.
Economische middelenZaken die nodig zijn voor de productie van goederen en diensten. Er zijn vier economische bronnen: kapitaal, arbeid, natuur en ondernemerschap (KANO). Ondernemerschap wordt ook wel technologie genoemd, naar natuur wordt soms ook verwezen als land.
NatuurNatuurlijke bronnen die worden gebruikt voor de productie van goederen en diensten. Enkele voorbeelden van natuur zijn hout, grondstoffen, vis, bodem, mineralen en energiebronnen.
ArbeidWerkinspanningen voor de productie van goederen en diensten. Een voorbeeld hiervan is het aantal werknemers en het aantal werkuren.
KapitaalFysieke goederen die worden geproduceerd en gebruikt worden om andere goederen te produceren. Voorbeelden van kapitaal zijn machines, technologie en gereedschappen zoals computers; hamers, fabrieken en robots. Vrachtwagens en treinen worden gebruikt voor het vervoer van goederen en ander apparatuur voor de productie van goederen of diensten.
Technologie (soms ondernemerschap genoemd)De mogelijkheid om de andere productieve bronnen te combineren met goederen en diensten.
Ockhams scheermesHet logische principe om niet meer aannames te maken dan de minimale hoeveelheid die nodig is om te analyseren; in de economie gebruiken we het concept van Ockhams scheermes wanneer we de ceteris paribus aanhalen.
Ceteris paribusEen Latijnse uitdrukking dat 'het overige gelijk blijvend' betekent. In de economie wordt het gebruikt te benadrukken alleen rekening te houden met de wijzigingen die expliciet beschreven worden. Als we het bijvoorbeeld hebben over hoe iemand reageert op een prijsverandering van een goed, dan moet je ervan uitgaan dat het enige wat verandert de prijs is en geen voorkeuren, inkomen of wat dan ook.
Normatieve verklaringenVerklaringen die een beschrijving geven van meningen of hoe het zou moeten gaan.
Positieve verklaringenFeitelijke verklaringen of een beschrijving van hoe iets is.

Belangrijkste leerpunten

Schaarste en keuze

Schaarste is waarom economie bestaat: we zouden ons geen zorgen hoeven te maken over hoe schaarse middelen worden toegewezen als die middelen onbeperkt waren. Weet wel dat economie zich in de eerste plaats bezighoudt met de schaarste aan hulpbronnen.

Positieve vs. normatieve analyse

Economische analyse richt zich meestal vooral op positieve analyse, dat wil zeggen de beschrijving van verschijnselen, feiten en concepten. Het kan verleidelijk zijn om dingen te analyseren met behulp van normatieve analyse, dat wil zeggen, dingen beschrijven zoals ze zouden moeten zijn.
Het is echter niet zo dat normatief denken volledig ontbreekt in de economie en vooral in de beleidsvorming: beide zijn belangrijk voor een goed gevormd beleid.

Economische modellen

Een model is een vereenvoudiging van een concept of proces dat wordt gebruikt om dat proces beter te begrijpen door zoveel mogelijk te focussen op de belangrijkste aspecten. Een kaart is bijvoorbeeld een model van hoe wegen zijn aangelegd en waar ze elkaar kruisen. Misschien is er andere nuttige of interessante informatie, zoals de locatie van een interessante muurschildering of 's werelds beste taco-kraam, maar als we alleen maar naar de winkel willen hebben we dat niet nodig, we moeten alleen weten hoe we daar geraken.
Economen vertrouwen op modellen omdat het onmogelijk is om de volledige complexiteit van menselijke interactie vast te leggen, laat staan ​​op een eenvoudige en gemakkelijk leesbare manier!

Veel voorkomende fouten

  • Niet alle kosten zijn geldelijke kosten. Alternatieve kosten worden meestal uitgedrukt in termen van hoeveel van een ander goed, dienst of activiteit moet worden opgegeven om een ​​andere activiteit of goed voort te zetten of te produceren.
  • De vierde economische bron wordt ondernemerschap of technologie genoemd. De termen worden door elkaar gebruikt, maar betekenen hetzelfde: het vermogen om dingen te laten gebeuren. Neem het voorbeeld van computers: een computer zelf zou als een goed worden beschouwd, maar ons vermogen om computers te maken zou als technologie worden beschouwd.
  • Het woord kapitaal wordt in de gewone taal gebruikt om aan te duiden wat economen financieel kapitaal zouden noemen. Als je het woord kapitaal alleen in een economische context ziet, verwijst het naar fysiek kapitaal: apparatuur, machines of gereedschappen die worden gebruikt om goederen en diensten te produceren. Fysiek kapitaal is tastbaar, maar financieel kapitaal is dat niet altijd.

Wil je meedoen aan het gesprek?

Nog geen berichten.
Versta je Engels? Klik hier om de discussie op de Engelstalige Khan Academy website te bekijken.