If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Als je een webfilter hebt, zorg er dan voor dat de domeinen *.kastatic.org en *.kasandbox.org niet geblokkeerd zijn.

Hoofdmenu

Tegengestelde getallen

Leer over tegengestelde getallen zoals 3 en -3 of -4 en 4 met behulp van de getallenlijn.

Wil je meedoen aan het gesprek?

Nog geen berichten.
Versta je Engels? Klik hier om de discussie op de Engelstalige Khan Academy website te bekijken.

Videotranscript

Wat ik in deze video wil doen is nadenken wat het betekent om een tegengestelde van een getal te hebben. Laat me een getallenlijn tekenen. Laat me een getallenlijn tekenen. En laten we wat getallen plaatsen op de getallenlijn. We beginnen bij nul, en als we naar rechts gaan, hebben we de positieve getallen. Een, twee, drie, vier, vijf. Als we naar links gaan wordt het meer en meer negatief. Dus negatief een, negatief twee, negatief drie, negatief vier en ik kan zo door blijven gaan. Laten we een van deze getallen pakken. Zeg dat we nummer drie pakken. Wat zal het tegengestelde zijn van het getal drie? Nou, het tegengestelde van een getal is een getal dat op dezelfde afstand van de nul ligt, maar aan de andere kant. Dus drie is drie rechts van de nul. Een, twee, drie. Dus het tegengestelde is de drie links van de nul. Een, twee, drie. Dus het tegengestelde van drie is negatief drie. Laat me een tabelletje maken hier. Als we het getal hebben. En dan hebben we zijn tegengestelde. We hebben net gevonden dat als je het getal drie hebt, het tegengestelde negatief drie wordt. Wat als je getal negatief is? Zeg je getal is negatief vier. Wat is het tegengestelde daarvan? Ik stel voor dat je de video pauzeert en het zelf probeert te bedenken. Nou zeg je, negatief vier is hier. Dat is negatief vier Het is vier naar links van de nul. Een, twee, drie, vier naar links van de nul. Dus het tegengestelde wordt vier naar rechts ervan. Een, twee, drie, vier. En het is positief. Het is positief vier. Je ziet waarschijnlijk het patroon al. Het tegengestelde van een getal wordt het tegengestelde teken van dat getal. Als je positief drie hebt hier, het tegengestelde is negatief drie. Als je begint met negatief vier, het tegengestelde is positief vier. Op een andere manier, het krijgt dezelfde absolute waarde, maar met een ander teken. Of op een andere manier, als dit drie rechts van de nul is, het tegengestelde is drie links van de nul. Of als het getal vier links van de nul is, het tegengestelde wordt vier rechts van de nul. We doen nog een laatste. Wat is het tegengestelde van... Wat is het tegengestelde van één? Eén is één rechts van de nul, dus het tegengestelde wordt één links van de nul. Of negatief één. Of op een andere manier, één is positief dus het tegengestelde is waar je het teken verandert. In plaats van positief wordt het negatief. Het wordt negatief één. Beide manieren kan je erover denken.