Huidige tijd:0:00Totale duur:3:01
0 energiepunten
Ben je voor een examen aan het leren? Bereid je voor met deze 10 lessen op Linear equations & graphs.
10 lessen bekijken
Videotranscript
Er wordt gevraagd om de grafiek te tekenen van y is gelijk aan 1/3x min 2. Er wordt gevraagd om de grafiek te tekenen van y is gelijk aan 1/3x min 2. Een vergelijking van deze vorm heet een helling -en ordinaat vorm. De algemene schrijfwijze hiervan is y is gelijk aan mx plus b, hier is m de helling. Hier in dit geval, m is gelijk aan 1/3-- laat ik dat opschrijven-- m is gelijk aan 1/3, en b is de y-ordinaat. Dus in dit geval is b gelijk aan min 2. Je weet dat b de y-ordinaat is omdat we weten dat de y-ordinaat optreedt wanneer x gelijk is aan 0. Dus als x gelijk is aan 0 in elk van deze situaties, dan wordt dit term 0 en y zal gelijk zijn aan b. Dus dat bedoelen we met b is de y-ordinaat. Dus wanneer je ook een vergelijking van deze vorm bekijkt, is het eigenlijk vrij eenvoudig om deze lijn te tekenen in een grafiek. b is de y-ordinaat. In dit geval is het min 2, dus dat betekent dat deze lijn de y-as moet snijden waar y gelijk is aan min 2, dus dat is dit punt hier. Min 1, min 2, dit is het nulpunt, min 2. Als je me niet gelooft, hier is niets magisch aan, probeer voor y op te lossen of te evalueren wanneer x gelijk is aan 0. Wanneer x gelijk is aan 0, is dit term teniet gedaan en houd je y is gelijk aan min 2 over. Dus dat is de y-ordinaat hier. Nu, deze 1/3 geeft de helling van de lijn aan. Hoeveel veranderen we in y voor elke verandering in x? Dus dit vertelt ons dat 1/3, dus dit hier, is de helling. Dus het vertelt ons dat 1/3 is gelijk aan de verandering in y boven de verandering in x. In andere woorden, als x met 3 verandert, dan verandert y met 1. Laat ik dat in een grafiek tekenen. Dus we weten dat dit punt op de grafiek, de y-ordinaat is. De helling vertelt ons dat als x met 3 verandert -- laat ik drie naar rechts gaan, 1,2,3-- dan verandert y met 1. Dus dit moet ook een punt op de grafiek zijn. Dit kunnen we blijven doen. Als x met 3 verandert, verandert y met 1. Als x 3 omlaag gaat, dan gaat y met 1 omlaag. Als x met 6 omlaag gaat, dan gaat y met 2 omlaag. Het is diezelfde verhouding, dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. En je ziet dat al deze punten op de lijn zijn, en de lijn is de grafiek van deze vergelijking hier boven. Dus laat ik er een grafiek van maken. Het zal er ongeveer zo uitzien. En je bent klaar. En je bent klaar.