Overgang van het tellen van eenheidsvierkantjes naar een formule voor oppervlakte

Probleem

is 1 eenheidsvierkant.
Vul de lege hokjes in om de oppervlakte van de onderstaande rechthoek te bepalen.
O, p, p, e, r, v, l, a, k, t, e, space, equals, l, e, n, g, t, e, space, times, b, r, e, e, d, t, e
O, p, p, e, r, v, l, a, k, t, e, space, equals, 5 eenheden times
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
 • een gemengde breuk, zoals 1, space, 3, slash, 4
 • een decimaal getal, zoals 0, comma, 75
 • een veelvoud van pi, zoals 12, space, p, i of 2, slash, 3, space, p, i
eenheden
O, p, p, e, r, v, l, a, k, t, e, space, equals
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
 • een gemengde breuk, zoals 1, space, 3, slash, 4
 • een decimaal getal, zoals 0, comma, 75
 • een veelvoud van pi, zoals 12, space, p, i of 2, slash, 3, space, p, i
vierkante eenheden
Doe 7 opgaven