Terugblik op de basis van de omtrek en oefenen met een aantal opgaven.

Wat is omtrek?

Omtrek is de afstand rond de buitenkant van een tweedimensionale vorm.
De omtrek van de vormen hieronder is weergegeven in het blauw\blueD{\text{blauw}}.
Wil je meer leren over het begrip omtrek? Bekijk dan deze video.

Hoe berekenen we de omtrek van een vorm?

Om de omtrek van een vorm te bepalen, tellen we de lengtes van alle zijden bij elkaar op.

Voorbeeld 1:

Wat is de omtrek van dit trapezium?
We kunnen de omtrek berekenen door de lengtes van alle zijden bij elkaar op te tellen.
Omtrek=18+8+10+10\text{Omtrek} = \blueD{18} + \greenD{8}+\purpleD{10}+\maroonD{10}
Omtrek=46 m\text{Omtrek} = 46 \text{ m}

Voorbeeld 2:

Wat is de omtrek van deze regelmatige vijfhoek?
We kunnen de omtrek bepalen door de lengtes van alle zijden bij elkaar op te tellen.
Alle zijden van een regelmatige vijfhoek hebben dezelfde lengte.
Omtrek=9+9+9+9+9\text{Omtrek} = \greenD9+\greenD9+\greenD9+\greenD9+\greenD9
Omtrek=45 cm\text{Omtrek} = 45 \text{ cm}
Wil je meer weten over het berekenen van de omtrek? Bekijk dan deze video.

Oefenset 1: Omtrek berekenen

Wil je meer van dit soort sommen maken? Bekijk dan deze oefeningen:
Bereken omtrek bij gegeven zijde lengtes
Bereken omtrek door eenheidsvierkanten tellen

Oefenset 2: Moeilijke vormen

Wil je meer van dit soort sommen maken? Bekijk dan deze oefeningen:
Onbekende zijde berekenen bij gegeven omtrek
Redactiesommen over omtrek
Tags
Laden