Redactiesommen over optellen en aftrekken met een getallenlijn

Probleem

Voor het middageten had Anna in totaal 10 vissen gevangen.
Na het middageten ving Anna nog 2 vissen en na het avondeten ving ze nog 4 vissen.
Welke getallenlijn laat zien hoe je kunt vinden hoeveel vissen Anna in totaal heeft gevangen aan het eind van de dag?
Kies 1 antwoord:
Kies 1 antwoord:
Hoeveel vissen heeft Anna in totaal gevangen aan het eind van de dag?
space
  • Je antwoord moet zijn
  • een geheel getal, zoals 6
  • een decimaal getal, zoals 0, comma, 75
  • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
  • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
  • een gemengde breuk, zoals 1, space, 3, slash, 4
vissen
Doe 7 opgaven