Sommen oplossen met behulp van puntendiagrammen

Probleem

Hieronder staan de lengtes van Sabrina's poppen.
Hoeveel poppen zijn 24 centimeter lang?
  • Je antwoord moet zijn
  • een geheel getal, zoals 6
  • een decimaal getal, zoals 0, comma, 75
  • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
  • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
  • een gemengde breuk, zoals 1, space, 3, slash, 4
poppen
Doe 7 opgaven