If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Als je een webfilter hebt, zorg er dan voor dat de domeinen *.kastatic.org en *.kasandbox.org niet geblokkeerd zijn.

Hoofdmenu

Visueel vergelijken van breuken: herhaling

Herhaal het vergelijken van breuken met breukmodellen en de getallenlijn en probeer een aantal oefeningen.

Breuken vergelijken

We kunnen breuken vergelijken door te bekijken welke een groter stuk van een geheel bevat.

Breuken vergelijken met behulp van modellen

Laten we een voorbeeld bekijken.
Vergelijk start fraction, 4, divided by, 6, end fraction en start fraction, 6, divided by, 9, end fraction met behulp van is greater than, comma, is less than, comma of equals.
Laten we eerste dezelfde gehelen verdelen in zesden en negenden.
Daarna moeten we 4 van de zesden inkleuren om start color #11accd, start fraction, 4, divided by, 6, end fraction, end color #11accd te laten zien, en 6 van de negenden om start color #1fab54, start fraction, 6, divided by, 9, end fraction, end color #1fab54 te laten zien.
De breuken komen overeen met hetzelfde deel van een geheel. Ze zijn dus gelijk.
start color #11accd, start fraction, 4, divided by, 6, end fraction, end color #11accd, equals, start color #1fab54, start fraction, 6, divided by, 9, end fraction, end color #1fab54
Wil je meer weten over het vergelijken van breuken met behulp van modellen? Bekijk dan deze video.

Breuken vergelijken met behulp van getallenlijnen

Laten we een voorbeeld bekijken.
Vergelijk start fraction, 5, divided by, 3, end fraction en start fraction, 9, divided by, 6, end fraction met behulp van is greater than, comma, is less than, comma of equals.
Laten we nagaan waar elke breuk op de getallenlijn moet staan.
start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 3, end fraction, end color #11accd staat op de getallenlijn rechts van start color #1fab54, start fraction, 9, divided by, 6, end fraction, end color #1fab54, dus start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 3, end fraction, end color #11accd is groter dan start color #1fab54, start fraction, 9, divided by, 6, end fraction, end color #1fab54.
start color #11accd, start fraction, 5, divided by, 3, end fraction, end color #11accd, is greater than, start color #1fab54, start fraction, 9, divided by, 6, end fraction, end color #1fab54
Wil je meer weten over het vergelijken van breuken met behulp van getallenlijnen? Bekijk dan deze video.

Oefening

Opgave 1
  • Huidige
Vergelijk de breuken door middel van is greater than, comma, is less than, comma or equals.
Hint: Je kan het vergelijken makkelijker te maken door het juiste deel van de onderstaande rechthoeken in te kleuren.
start fraction, 3, divided by, 4, end fraction
start fraction, 4, divided by, 5, end fraction

Wil je meer van dit soort opgaven doen? Bekijk dan deze opgave.

Wil je meedoen aan het gesprek?

Nog geen berichten.
Versta je Engels? Klik hier om de discussie op de Engelstalige Khan Academy website te bekijken.