Hoofdmenu

Negatieve getallen: optellen en aftrekken

Leren
Geen video's of artikelen in deze les beschikbaar
Oefenen
Negatieve getallen optellen op de getallenlijnHaal 5 van 7 vragen om een niveau omhoog te gaan!
0/100 punten
Vergelijkingen met getallen & getallenlijnenHaal 3 van 4 vragen om een niveau omhoog te gaan!
0/100 punten
Interpreteer optel- en aftreksommen met negatieve getallenHaal 3 van 4 vragen om een niveau omhoog te gaan!
0/100 punten
Verhoog deze vaardigheden en verdien tot wel 800 meesterschapspunten
Verhoog deze vaardigheden en verdien tot wel 300 meesterschapspunten
Leren
Geen video's of artikelen in deze les beschikbaar
Oefenen
Substitutie met negatieve getallenHaal 5 van 7 vragen om een niveau omhoog te gaan!
0/100 punten
Verhoog deze vaardigheden en verdien tot wel 200 meesterschapspunten
Hierna voor jou:

Eindtoets

Haal een hoger niveau in elke vaardigheid van dit onderdeel om 1300 meesterschapspunten te krijgen!

Over dit onderdeel

Optellen en aftrekken van negatieve getallen, en begrijpen hoe we de absolute waarde kunnen gebruiken om de afstand tussen twee getallen op de getallenlijn te bepalen.