Hoofdmenu

Negatieve getallen: optellen en aftrekken

Leren

Geen video's of artikelen in deze les beschikbaar

Oefenen

Negatieve getallen optellen op de getallenlijnHaal 5 van 7 vragen om een niveau omhoog te gaan!
Vergelijkingen met getallen & getallenlijnenHaal 3 van 4 vragen om een niveau omhoog te gaan!
Interpreteer optel- en aftreksommen met negatieve getallenHaal 3 van 4 vragen om een niveau omhoog te gaan!

Over dit onderdeel

Optellen en aftrekken van negatieve getallen, en begrijpen hoe we de absolute waarde kunnen gebruiken om de afstand tussen twee getallen op de getallenlijn te bepalen.