If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Als je een webfilter hebt, zorg er dan voor dat de domeinen *.kastatic.org en *.kasandbox.org niet geblokkeerd zijn.

Hoofdmenu

Voorbeelden van gemiddelde, mediaan & modus

Videotranscript

Zoek het gemiddelde, de mediaan en de modus in deze reeks getallen. Deze getallen zijn gegeven. Als iemand het over "het gemiddelde" heeft, is dat hetzelfde als het rekenkundig gemiddelde. het rekenkundig gemiddelde. Je zult meer manieren leren om dit uit te rekenen, Maar de eenvoudigste manier: alle getallen bij elkaar optellen. En dan deel je door het aantal getallen. En op die manier bereken je Of gewoon het gemiddelde.het gemiddelde. Dus dit is ons gemiddelde. We willen het gemiddelde nemen van 23 plus 29. Wel eigenlijk willen ofwel de som van 23 plus 29 plus 20 plus 32 plus 23 plus 21 plus 33 plus 25 en dan delen we het resultaat door het aantal getallen. Dus 1,2,3,4,5,6,7,8 getallen. Dus moeten we de som delen door 8. Dus laten we dit berekenen. Ik zal snel de rekenmachine pakken om het op te lossen Ik zou het ook met de hand kunnen, maar hiermee sparen we tijd. Dus de som van 23 plus 29 plus 20 plus 20 plus 32 plus 23 plus 21 plus 33 plus 25. Het resultaat is 206. Dan delen we 206 door 8. Dus 206 gedeeld door 8 is 25.75. Dus het gemiddelde is 25.75 Dus dit is een manier om een cetrummaat te berekenen. Een andere maat is de mediaan: wat is het "middelste getal"of deel, Om deze te berekenen, sorteren we de getallen van groot naar klein. Dus het kleinste getal is 20. De volgende is 21. Er is geen 22, dus, hier is 23. En nog een 23. Geen 24, wel een 25. Er is geen 26, 27, 28, maar wel een 29. En dan een 32 en een 33. Dus wat is het middelste getal nu we alles geordend hebben? Dus we hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 getallen, dat wisten we al. En dus zijn er twee "middelste"getallen. Als je een even aantal hebt zijn er dus twee getallen Om de mediaan te krijgen, moeten we deze middelen Dus een er van is 23. Maar die kan zelf de mediaan niet zijn. want er zijn 3 getallen kleiner en 4 getallen groter dan 23. Maar ook 25 niet, want er zijn 3 getallen groter en 4 getallen kleiner dan 25. Dus wat we doen is het gemiddelde van beiden getallen nemen voor de mediaan. Dus 23 plus 25 gedeeld d0or 2, dat is 48 gedeeld door 2, dus 24. Dus, hoewel 24 geen van deze getallen is, is de mediaan wel 24. Dus 24 is het middelste getal. Dus de mediaan is ook een centrum maat. Als je dus een getal wilt hebben dat het "midden" voorstelt, Dan is daar niet maar één manier voor. Dit is één manier, ik zet die tussen aanhalingstekens. "het gemiddelde". De tweede manier is de mediaan. Tot slot is er nog de modus. En dat getal is het getal dat het meest vaak voorkomt in de verzameling getallen. Elk getal behalve 23 komt maar één keer voor. En dus is 23, omdat dit getal het vaakst voorkomt, twee keer, terwijl de rest ieder één keer voorkomt, is 23 onze modus.