If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Als je een webfilter hebt, zorg er dan voor dat de domeinen *.kastatic.org en *.kasandbox.org niet geblokkeerd zijn.

Hoofdmenu

Min-teken als tegengestelde

Sal verklaart meer uitdagende tegenstellingen zoals -(-3).

Wil je meedoen aan het gesprek?

Nog geen berichten.
Versta je Engels? Klik hier om de discussie op de Engelstalige Khan Academy website te bekijken.

Videotranscript

In een andere video hebben we het al gehad over wat het tegengestelde van een getal is, maar we kijken er een beetje op terug. Als we beginnen met een positief getal, zeg het getal vier. Als je een getal hebt en we willen bedenken wat het tegengestelde van dat getal is. Tegengesteld. Dit is enkel het symbool voor getal of een afkorting voor 'getal'. Dus als het getal vier is, wat is dan het tegengestelde? Nou, vier is een, twee, drie, vier rechts van de nul. Positief vier is vier rechts van de nul. Dus het tegengestelde wordt een, twee, drie, vier naar links. Dus het wordt negatief vier. Of op een andere manier, als je een positief getal hebt, het tegengestelde is het negatieve van dat getal. Dus op een andere manier is het, dat deze negatief letterlijk betekent tegengesteld. Dit is het getal dat tegengesteld is aan vier. Laat me dat opschrijven. Ik schrijf negatief vier. Negatief... Negatief vier. Dat betekent letterlijk... Je kan dit minteken zien als het tegengestelde. Tegengestelde. Tegengestelde van vier. Als je zegt negatief, in plaats van een specifiek getal laten we zeggen een letter dat staat voor een getal. Dus als ik ze negatief 𝐀, dat betekent het tegengestelde van het getal 𝐀. Dat betekent het tegengestelde... Tegengestelde van... Ik doe dat in het blauw. Tegengestelde van 𝐀. En als dit je een beetje verward, Kijk, 𝐀 kan elk getal zijn hier. Laat me een getallenlijn tekenen, dan kan dit gewoon een beetje duidelijker worden. Dit is een getallenlijn. Laat me een paar maatstreepjes zetten. Ik weet niet hoe groot de sprongen ertussen zijn, maar laten we zeggen dat 𝐀 een getal hier is. Nou, negatief 𝐀 wordt het tegengestelde van 𝐀. Dus als 𝐀 drie maatstreepjes naar rechts is, dan komt negatief 𝐀 drie maatstreepjes naar links. Een, twee, drie. En het tegengestelde van 𝐀 wordt deze waarde hier. En we kunnen de tegengestelde van 𝐀 hier schrijven. We kunnen letterlijk het tegengestelde schrijven, tegengestelde van 𝐀 is dat getal daar. Of in het kort, we kunnen dit als negatief schrijven. We kunnen gewoon schrijven dat dit negatief 𝐀 is. Negatief 𝐀. Met dit in het achterhoofd, als we letterlijk dit negatieve symbool zien als het tegengestelde van wat dit ook is, laten we iets interessants proberen. Wat zou de negatieve zijn-- in een andere kleur. Wat zou de negatieve zijn van negatief drie? En ik moedig je aan om de video te pauzeren en erover na te denken. We zeiden net, dit negatief betekent het tegengestelde. Dus je kan dit zien als dat dit het tegengestelde betekent... Tegengesteld van negatief-- Het tegengestelde van negatief drie. Dus wat is het tegengestelde van negatief drie? Negatief drie is drie links van de nul. Een, twee, drie. Dus het tegengestelde wordt drie rechts van de nul. Een, twee, drie. Dus dit wordt positief drie. Dit is gelijk aan positief drie. Of we kunnen gewoon positief drie schrijven zoals dat. Hopelijk geeft dit je een beter begrip wat tegengesteld betekent. En ook hoe het gerelateerd is tot het eigenlijke minteken. We kunnen door blijven gaan. We kunnen iets doen als wat is het negatieve van het negatieve van negatief-- Laat me een ander getal doen. Negatief twee. Nou, dit deel hier het negatieve, het tegengestelde van negatief twee, wat eigenlijk het tegengestelde is van het tegengestelde van twee, nou, dat wordt gewoon twee. Elke keer als je het tegengestelde zegt, spring je naar de andere kant van de getallenlijn. Dus hiermee spring je naar de andere kant, twee naar links en hiermee spring je naar de twee aan de rechterkant dus dit wordt gewoon twee maar dan ga je naar het tegengestelde van twee dus dat wordt negatief twee. Als je nog een negatief hiervoor plaatst, dan wordt dat het tegengestelde van negatief twee, dan wordt dat het tegengestelde van negatief twee, dan wordt het positief. Elke keer als je een negatief hiervoor plaatst spring je naar de andere kant van de getallenlijn.