If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Als je een webfilter hebt, zorg er dan voor dat de domeinen *.kastatic.org en *.kasandbox.org niet geblokkeerd zijn.

Hoofdmenu

Vergelijken van breuken van verschillende gehelen 1

Sal kleurt visuele modellen voor breuken in om breuken te vergelijken.   Gemaakt door Sal Khan.

Wil je meedoen aan het gesprek?

Nog geen berichten.
Versta je Engels? Klik hier om de discussie op de Engelstalige Khan Academy website te bekijken.

Videotranscript

Ik wil nog iets vertellen over de vorige video. In de vorige video vergeleken we breuken. We vergeleken bijvoorbeeld 4/7 met 3/7. En we zagen meteen dat 4/7 een grotere breuk van het geheel is dan 3/7. Maar wat als het geheel zelf groter is? Wat als ik nou 3/7 van dit grote ding had? Dan ziet 3/7 er zo uit. We tellen 1, 2, 3/7. En deze 3/7 lijkt wel groter dan wat ik hier heb voor de 4/7. Dus maakt het uit van welk geheel je de breuk neemt? Het antwoord is ja. Dat maakt inderdaad uit. Als je breuken vergelijkt, dan neem je altijd breuken van hetzelfde geheel. Je kan dus alleen deze twee vergelijken. Laat ik dit duidelijk maken. Het moet hetzelfde zijn Het geheel waarmee je vergelijkt moet hetzelfde zijn. Je kan niet 4/7 van een muis vergelijken met 3/7 van een olifant. Dat zijn verschillende dingen. Die kun je niet zo vergelijken. Je kan 4/7 van een muis vergelijken met 3/7 van een muis, van een evengrote muis. Dan kun je de vergelijking maken. Als we breuken als gewone getallen zien, dan gaan we meteen naar de getallenlijn. Op de getallenlijn is het geheel het stuk van de getallenlijn tussen 0 en 1. Dus als dit 0 is en dit hier 1, en we zien de breuken als gewone getallen, dan hebben we niet 4/7 van een muis, of 4/7 van een olifant. Dan hebben we gewoon een getal op de getallenlijn. Dan splitsen we dit in zevenden. Laat ik dat eens proberen. Laat ik tekenen. Dat geeft 1/7, 2/7, 3/7, 4, 5, 6, En dat hier is 7/7, oftewel 1. Dit is 7/7, oftwel 1. En dit hier is 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 en 6/7. Dus als je naar deze getallenlijn kijkt, dan zien we 3/7 bij drie sprongen vanaf 0, drie sprongen van elk een zevende-- 1, 2, 3-- 3/7 kom je hier terecht, terwijl 4/7 een groter getal is. Het staat rechts van 3/7. Daarvoor moet je vier sprongen maken-- 1, 2, 3, 4-- vier sprongen van een zevende om hier terecht te komen. Je kan ze dus vergelijken zolang je maar breuken van hetzelfde geheel hebt. Hier is het geheel het stuk van onze getallenlijn tussen 0 en 1. In de vorige video was hetzelfde geheel deze gele staaf. Je kan niet 4/7 van deze gele staaf vergelijken met 3/7 van deze grotere blauwe staaf.