If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Als je een webfilter hebt, zorg er dan voor dat de domeinen *.kastatic.org en *.kasandbox.org niet geblokkeerd zijn.

Hoofdmenu

Inleiding tot delen

Een deelsom visualiseren met behulp van rijtjes en redactiesommen.

Wat is een deling?

Met een deling kunnen we een aantal objecten opsplitsen in evengrote groepen.
Het teken voor een deling is divided by .
Om te kunnen delen moeten we het totaal aantal dingen weten. We moeten ook óf het aantal groepen óf het aantal dingen in iedere groep weten.

Gelijke groepen

Laten we een voorbeeld bekijken:
Het Grote Roze Kauwgom Bedrijf houdt een wedstrijd kauwgombellen blazen. Ze hebben start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6 kauwgomballen om eerlijk tussen start color #11accd, 3, end color #11accd personen te verdelen.
Een deelsom begint altijd met het totaal aantal dingen.
Het totaal aantal kauwgomballen is start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6.
De kauwgomballen zullen gelijk verdeeld worden tussen start color #11accd, 3, end color #11accd mensen. Dus het aantal gelijke groepen is start color #11accd, 3, end color #11accd.
In deze opgave verdelen we start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6 kauwgomballen in start color #11accd, 3, end color #11accd groepen. We kunnen dit weergeven met de uitdrukking start color #ed5fa6, 18, end color #ed5fa6 divided by start color #11accd, 3, end color #11accd.

Laten we er nog een doen

Het Grote Roze Kauwgom Bedrijf besluit om start color #ed5fa6, 16, end color #ed5fa6 kauwgomballen te gebruiken in de wedstrijd.
Er gaan start color #1fab54, 4, end color #1fab54 mensen bellen blazen.
Opgave 1A
Er zijn in totaal
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
 • een gemengde breuk, zoals 1, space, 3, slash, 4
 • een decimaal getal, zoals 0, comma, 75
 • een veelvoud van pi, zoals 12, space, start text, p, i, end text of 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
kauwgomballen die gelijk verdeeld worden in
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
 • een gemengde breuk, zoals 1, space, 3, slash, 4
 • een decimaal getal, zoals 0, comma, 75
 • een veelvoud van pi, zoals 12, space, start text, p, i, end text of 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
groepen.

Opgave 1B
Met welke uitdrukking kunnen we beschrijven dat start color #ed5fa6, 16, end color #ed5fa6 kauwgomballen verdeeld worden over start color #1fab54, 4, end color #1fab54 gelijke groepen?
Kies 1 antwoord:

Matrices gebruiken

We kunnen diagrammen gebruiken om een deling weer te geven.
Een matrix is een opstelling van objecten in rijen van gelijke grootte.
Dit diagram toont 18 kauwgomballen die eerlijk over 3 mensen worden verdeeld:
De 18 kauwgomballen zijn gelijk verdeeld over 3 rijen.
Dit diagram toont de uitdrukking 18, divided by, 3.
Als we 18 kauwgomballen verdelen in 3 groepen, hoeveel kauwgomballen zitten er dan in iedere groep?
We kunnen het antwoord op deze vraag krijgen door het aantal stippen in iedere rij tellen.
18, divided by, 3, equals, 6

Oefenopgave 2

Opgave 2A
Dit diagram toont in totaal
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
 • een gemengde breuk, zoals 1, space, 3, slash, 4
 • een decimaal getal, zoals 0, comma, 75
 • een veelvoud van pi, zoals 12, space, start text, p, i, end text of 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
stippen, gelijkelijk verdeeld over
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
 • een gemengde breuk, zoals 1, space, 3, slash, 4
 • een decimaal getal, zoals 0, comma, 75
 • een veelvoud van pi, zoals 12, space, start text, p, i, end text of 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
rijen.

Opgave 2B
Welke uitdrukking kunnen we gebruiken om dit diagram weer te geven?
Kies 1 antwoord:

Opgave 2C
Er zijn
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
 • een gemengde breuk, zoals 1, space, 3, slash, 4
 • een decimaal getal, zoals 0, comma, 75
 • een veelvoud van pi, zoals 12, space, start text, p, i, end text of 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
stippen in iedere rij.

Opgave 2D
28, divided by, 7, equals
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
 • een gemengde breuk, zoals 1, space, 3, slash, 4
 • een decimaal getal, zoals 0, comma, 75
 • een veelvoud van pi, zoals 12, space, start text, p, i, end text of 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Oefenopgave 3

Dit diagram heeft start color #e07d10, 35, end color #e07d10 stippen die verdeeld worden over start color #11accd, 5, end color #11accd gelijke rijen.
Opgave 3
start color #e07d10, 35, end color #e07d10, divided by, start color #11accd, 5, end color #11accd, equals
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
 • een gemengde breuk, zoals 1, space, 3, slash, 4
 • een decimaal getal, zoals 0, comma, 75
 • een veelvoud van pi, zoals 12, space, start text, p, i, end text of 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Gelijke delen

Dit type som lijkt op de sommen die we zojuist gedaan hebben. Maar in dit geval weten we het aantal dingen in iedere groep, in plaats van het aantal groepen.
Laten we een voorbeeld bekijken:
Pengs Pony Ritjes heeft start color #e07d10, 20, end color #e07d10 pony's. De pony's maken de hele dag ritjes met kinderen. Aan het einde van de dag rusten de pony's uit in hun stal. In iedere stal passen start color #11accd, 4, end color #11accd pony's.
We hebben in totaal start color #e07d10, 20, end color #e07d10 pony's.
We weten ook het aantal gelijke delen van iedere groep. In iedere stal passen start color #11accd, 4, end color #11accd pony's.
We kunnen een deling maken om erachter te komen hoeveel stallen Peng nodig heeft voor al zijn pony's.
Opgave 4
Met welk getal moet onze deelsom beginnen?
Kies 1 antwoord:

De uitdrukking voor start color #e07d10, 20, end color #e07d10 pony's gedeeld door start color #11accd, 4, end color #11accd gelijke groepen is start color #e07d10, 20, end color #e07d10 divided by start color #11accd, 4, end color #11accd, point

Laten we nog een som doen

Pengs Pony Ritjes heeft start color #e07d10, 20, end color #e07d10 pony's in totaal. Ze bouwen grotere stallen. In iedere stal passen nu start color #7854ab, 10, end color #7854ab pony's.
Opgave 5A
Er zijn in totaal
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
 • een gemengde breuk, zoals 1, space, 3, slash, 4
 • een decimaal getal, zoals 0, comma, 75
 • een veelvoud van pi, zoals 12, space, start text, p, i, end text of 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
pony's. De pony's worden verdeeld over gelijke groepen van
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
 • een gemengde breuk, zoals 1, space, 3, slash, 4
 • een decimaal getal, zoals 0, comma, 75
 • een veelvoud van pi, zoals 12, space, start text, p, i, end text of 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
pony's per groep.

Opgave 5B
Welke uitdrukking beschrijft start color #e07d10, 20, end color #e07d10 pony's verdeeld in gelijke groepen van start color #7854ab, 10, end color #7854ab pony's per groep?
Kies 1 antwoord:

Opgave 5C
Welke plaatje toont start color #e07d10, 20, end color #e07d10 pony's eerlijk verdeeld over groepen van start color #7854ab, 10, end color #7854ab pony's per groep?
Kies 1 antwoord:

Opgave 5D
start color #e07d10, 20, end color #e07d10, divided by, start color #7854ab, 10, end color #7854ab, equals
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
 • een gemengde breuk, zoals 1, space, 3, slash, 4
 • een decimaal getal, zoals 0, comma, 75
 • een veelvoud van pi, zoals 12, space, start text, p, i, end text of 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Het verband tussen delen en vermenigvuldigen

Dit diagram toont in totaal start color #7854ab, 30, end color #7854ab stippen. De stippen zijn verdeeld over start color #e07d10, 6, end color #e07d10 gelijke rijen met start color #11accd, 5, end color #11accd stippen per rij.
De vergelijking start color #7854ab, 30, end color #7854ab divided by start color #e07d10, 6, end color #e07d10, equals, start color #11accd, 5, end color #11accd komt overeen met dit diagram.
We kunnen ook zeggen dat dit diagram uit start color #e07d10, 6, end color #e07d10 rijen stippen bestaat met start color #11accd, 5, end color #11accd stippen per rij.
De vergelijking start color #e07d10, 6, end color #e07d10 times start color #11accd, 5, end color #11accd = start color #7854ab, 30, end color #7854ab komt ook overeen met dit diagram.
Bij beide vergelijkingen zijn er start color #7854ab, 30, end color #7854ab stippen in totaal, start color #e07d10, 6, end color #e07d10 gelijke groepen en start color #11accd, 5, end color #11accd stippen per groep.

Laten we er nog een doen.

Opgave 6
Welke uitdrukking komt overeen met het volgende diagram?
Kies alle juiste antwoorden: