Hoofdmenu

Rekenkundige eigenschappen

Leren
Gehele getallen afronden op tientallenGehele getallen afronden op honderdtallenGehele getallen afronden op duizendtallen
Oefenen
Gehele getallen afrondenHaal 5 van 7 vragen om een niveau omhoog te gaan!
Leren
Gehele getallen hergroeperen: 675Gehele getallen hergroeperen: 72 830Gehele getallen hergroeperen: 430
Oefenen
Gehele getallen hergroeperenHaal 3 van 4 vragen om een niveau omhoog te gaan!
Leren
Inleiding in bewerkingsvolgordeVoorbeeld van bewerkingsvolgordeUitgewerkt voorbeeld: bewerkingsvolgorde (HMVDOA)
Oefenen
BewerkingsvolgordeHaal 5 van 7 vragen om een niveau omhoog te gaan!
Leren
Eigenschappen van vermenigvuldigingEigenschappen en patronen van vermenigvuldigingenCommutatieve wet van optellenCommutatieve wet van vermenigvuldigingCommutativiteit van vermenigvuldiging - herhalingAssociatieve wet van optellenAssociatieve wet van vermenigvuldigingAssociatieve eigenschap van vermenigvuldigingAssociatieve eigenschap van vermenigvuldiging: herhalingIdentiteitseigenschap van 1Identiteitseigenschap van 0Inverse eigenschap van optellenInverse eigenschap van vermenigvuldiging
Oefenen
Commutatieve eigenschap van vermenigvuldigingHaal 5 van 7 vragen om een niveau omhoog te gaan!
Associatieve eigenschap van vermenigvuldigingHaal 5 van 7 vragen om een niveau omhoog te gaan!
Leren
Distributieve eigenschap van optellenDistributieve eigenschap van aftrekkenVoorbeeldopgaven over distributiviteitDistributiviteit - herhaling
Oefenen
Distributiviteit van vermenigvuldigingHaal 5 van 7 vragen om een niveau omhoog te gaan!
Leren
Inleiding in rationale & irrationale getallenGetallen classificeren: rationale & irrationale getallen
Oefenen
Getallen classificeren: rationale & irrationale getallenHaal 5 van 7 vragen om een niveau omhoog te gaan!

Over dit onderdeel

Met deze tutorial zullen we later diep in de rekenkunde kunnen duiken. We verkennen verschillende manieren om gehele getallen weer te geven, plaatswaarde, bewerkingsvolgorde, afronden en andere eigenschappen van de rekenkunde.