Natuurkunde

Een korte inleiding in de biologie
Als de wetenschappelijke studie van het leven is biologie een ongelofelijke brede en uiteenlopende studie. In veel opzichten is de studie net zo gevarieerd en rijk als de levende organismen zelf. Biologen bestuderen het leven op vele niveaus, van cellen tot organismen tot gehele ecosystemen. Begin jouw eigen biologische reis hier!
Begin met leren
Een korte inleiding in de biologie
Als de wetenschappelijke studie van het leven is biologie een ongelofelijke brede en uiteenlopende studie. In veel opzichten is de studie net zo gevarieerd en rijk als de levende organismen zelf. Biologen bestuderen het leven op vele niveaus, van cellen tot organismen tot gehele ecosystemen. Begin jouw eigen biologische reis hier!
Begin met leren
Een korte inleiding in de natuurkunde
Natuurkunde is de studie van de fundamentele wetten die de fysieke wereld om ons heen beschrijven. We zullen eerst beweging zelf bestuderen. Daarna gaan we leren over krachten, impuls, energie, en andere begrippen in veel verschillende omstandigheden. Om het maximale uit de natuurkunde te halen heb je een solide begrip van algebra nodig en redelijke kennis van goniometrie.
Begin met leren
Een korte inleiding in de natuurkunde
Natuurkunde is de studie van de fundamentele wetten die de fysieke wereld om ons heen beschrijven. We zullen eerst beweging zelf bestuderen. Daarna gaan we leren over krachten, impuls, energie, en andere begrippen in veel verschillende omstandigheden. Om het maximale uit de natuurkunde te halen heb je een solide begrip van algebra nodig en redelijke kennis van goniometrie.
Begin met leren
Een korte inleiding in de scheikunde
De stof die we zullen behandelen is vergelijkbaar met een inleidende eerstejaarscursus op de middelbare school of een algemene scheikundecursus in het hoger onderwijs . Dit is misschien de eerste keer dat je een scheikundeles volgt, maar de kans is groot dat je al veel over scheikunde weet door de wereld om je heen te observeren. We zullen leren hoe we fenomenen uit kunnen leggen aan de hand van atomen die de basis vormen van alle materie en hoe atomen op elkaar inwerken. Door scheikunde jezelf eigen te maken krijg je eigenlijk een telescopische blik
Begin met leren
Een korte inleiding in de scheikunde
De stof die we zullen behandelen is vergelijkbaar met een inleidende eerstejaarscursus op de middelbare school of een algemene scheikundecursus in het hoger onderwijs . Dit is misschien de eerste keer dat je een scheikundeles volgt, maar de kans is groot dat je al veel over scheikunde weet door de wereld om je heen te observeren. We zullen leren hoe we fenomenen uit kunnen leggen aan de hand van atomen die de basis vormen van alle materie en hoe atomen op elkaar inwerken. Door scheikunde jezelf eigen te maken krijg je eigenlijk een telescopische blik
Begin met leren