If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Als je een webfilter hebt, zorg er dan voor dat de domeinen *.kastatic.org en *.kasandbox.org niet geblokkeerd zijn.

Hoofdmenu

Samenvatting van de les: economische systemen, de rol van stimulerende maatregelen en het kringloopmodel

Een samenvatting van het kringloopmodel, dat de onderlinge afhankelijkheid aantoont van gezinnen en bedrijven in een marktsysteem.

Sleutelbegrippen

TermenDefinitie
MarktEen plek waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten om wederzijds voordelige en vrijwillige uitwisselingen van goederen, diensten of productiemiddelen aan te gaan
HuishoudensDe eigenaars van bronnen - geleverd aan bedrijven op de factormarkt - en de kopers van goederen en diensten van bedrijven op de goederenmarkt
BedrijvenZakelijke entiteiten die land, arbeid en kapitaal vragen van huishoudens op de factormarkt en goederen en diensten produceren die ze leveren aan huishoudens op de goederenmarkt
FactormarktWaar huishoudens productiefactoren (land, arbeid, kapitaal en ondernemerschap/technologie) leveren aan bedrijven in ruil voor geld
GoederenmarktWaar bedrijven goederen en diensten leveren aan huishoudens in ruil voor geld
Economisch systeemEen systeem van toewijzing van de productiemiddelen en de geproduceerde goederen en diensten in een economie
LonenDe bedrijven betalen lonen aan huishoudens in ruil voor hun arbeid
HuurDe bedrijven betalen huur aan huishoudens in ruil voor land
InterestDe betalingsbedrijven geven een som aan huishoudens in ruil voor kapitaal
WinstDe vergoeding aan ondernemers die een bedrijf starten of bezitten
MarkteconomieIn zijn puurste vorm beantwoordt een markteconomie de drie economische vragen door middelen en goederen toe te wijzen via markten, waar prijzen worden gegenereerd.
Centraal geleide economieIn zijn puurste vorm beantwoordt een centraal geleide of planeconomie de drie economische vragen door beslissingen in verband met toewijzingen centraal te laten nemen door de overheid.

Centrale model

Het kringloopmodel illustreert hoe een markteconomie werkt. In het model nemen huishoudens en bedrijven deel aan wederzijds voordelige uitwisselingen van middelen en producten op de markt.
Huishoudens zijn de eigenaars van de productiefactoren en verkopen arbeid in ruil voor loon, grond/natuur in ruil voor huur en kapitaal in ruil voor rente. Bedrijven verkopen goederen en diensten in ruil voor geld.
AgentVerkooptIn ruil voorAan wieOp de markt
HuishoudensLand (Natuur)HuurBedrijvenFactormarkten
HuishoudensArbeidLoonBedrijvenFactormarkten
HuishoudensKapitaalRenteBedrijvenFactormarkten
BedrijvenGoederen en dienstenGeldHuishoudensGoederenmarkten
De economische kringloop
In het model stroomt geld in de ene richting - tegen de klok in - en goederen, diensten en middelen stromen in de tegenovergestelde richting - met de klok mee. In een markteconomie is één van de belangrijkste functies van geld het vergemakkelijken van de uitwisseling van goederen op de goederenmarkt en de ruilmiddelen op de factormarkt.

Belangrijkste leerpunten

Intellectueel eigendom

Eigendomsrechten zijn het vermogen om middelen te bezitten en te gebruiken (en alles wat van die middelen is gemaakt). Eigendomsrechten zijn zoals de regels van een spel, voetbal of verstoppertje. Als iedereen de regels kent en ze consequent handhaaft, kunnen mensen gewoon het beste van zichzelf geven en plezier maken.

Economische systemen

Een economisch systeem is elk systeem voor het toewijzen van schaarse middelen. Economische systemen zijn een antwoord op drie fundamentele vragen: wat zal er worden geproduceerd, hoe zal het worden geproduceerd en hoe zal het resultaat worden verdeeld?
Er bestaan twee extreme manieren om deze vragen te beantwoorden. In centraal geleide economieën worden beslissingen over zowel het toewijzen van middelen als het toewijzen van productie en consumptie door de overheid genomen. In markteconomieën is er privé-eigendom van middelen - vastgelegd in eigendomsrechten - en de productie- en consumptiefactoren worden allemaal gecoördineerd via markten. In een marktsysteem worden middelen toegewezen aan hun meest productieve gebruik door middel van prijzen, die in de markt worden bepaald. Deze prijzen werken als een signaal voor kopers en verkopers. De meeste economieën zijn gemengde economieën, die tussen deze twee uitersten in liggen.
In beide systemen zou een rationele agent middelen en productie toewijzen met behulp van een marginale analyse. In centraal geleide economieën is dit moeilijker, omdat zonder markten de prijzen geen effectief signaal zijn.

Wil je meedoen aan het gesprek?

Nog geen berichten.
Versta je Engels? Klik hier om de discussie op de Engelstalige Khan Academy website te bekijken.