If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Als je een webfilter hebt, zorg er dan voor dat de domeinen *.kastatic.org en *.kasandbox.org niet geblokkeerd zijn.

Hoofdmenu

Inleiding tot delen

Een deelsom visualiseren met behulp van rijtjes en redactiesommen.

Wat is een deling?

Met een deling kunnen we een aantal objecten opsplitsen in evengrote groepen.
Het teken voor een deling is ÷ .
Om te kunnen delen moeten we het totaal aantal dingen weten. We moeten ook óf het aantal groepen óf het aantal dingen in iedere groep weten.

Gelijke groepen

Laten we een voorbeeld bekijken:
Het Grote Roze Kauwgom Bedrijf houdt een wedstrijd kauwgombellen blazen. Ze hebben 18 kauwgomballen om eerlijk tussen 3 personen te verdelen.
Een deelsom begint altijd met het totaal aantal dingen.
Het totaal aantal kauwgomballen is 18.
De kauwgomballen zullen gelijk verdeeld worden tussen 3 mensen. Dus het aantal gelijke groepen is 3.
In deze opgave verdelen we 18 kauwgomballen in 3 groepen. We kunnen dit weergeven met de uitdrukking 18 ÷ 3.

Laten we er nog een doen

Het Grote Roze Kauwgom Bedrijf besluit om 16 kauwgomballen te gebruiken in de wedstrijd.
Er gaan 4 mensen bellen blazen.
Opgave 1A
Er zijn in totaal
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3/5
 • een gemengde breuk, zoals 1 3/4
 • een decimaal getal, zoals 0,75
 • een veelvoud van pi, zoals 12 pi of 2/3 pi
kauwgomballen die gelijk verdeeld worden in
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3/5
 • een gemengde breuk, zoals 1 3/4
 • een decimaal getal, zoals 0,75
 • een veelvoud van pi, zoals 12 pi of 2/3 pi
groepen.

Opgave 1B
Met welke uitdrukking kunnen we beschrijven dat 16 kauwgomballen verdeeld worden over 4 gelijke groepen?
Kies 1 antwoord:

Matrices gebruiken

We kunnen diagrammen gebruiken om een deling weer te geven.
Een matrix is een opstelling van objecten in rijen van gelijke grootte.
Dit diagram toont 18 kauwgomballen die eerlijk over 3 mensen worden verdeeld:
De 18 kauwgomballen zijn gelijk verdeeld over 3 rijen.
Dit diagram toont de uitdrukking 18÷3.
Als we 18 kauwgomballen verdelen in 3 groepen, hoeveel kauwgomballen zitten er dan in iedere groep?
We kunnen het antwoord op deze vraag krijgen door het aantal stippen in iedere rij tellen.
18÷3=6

Oefenopgave 2

Opgave 2A
Dit diagram toont in totaal
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3/5
 • een gemengde breuk, zoals 1 3/4
 • een decimaal getal, zoals 0,75
 • een veelvoud van pi, zoals 12 pi of 2/3 pi
stippen, gelijkelijk verdeeld over
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3/5
 • een gemengde breuk, zoals 1 3/4
 • een decimaal getal, zoals 0,75
 • een veelvoud van pi, zoals 12 pi of 2/3 pi
rijen.

Opgave 2B
Welke uitdrukking kunnen we gebruiken om dit diagram weer te geven?
Kies 1 antwoord:

Opgave 2C
Er zijn
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3/5
 • een gemengde breuk, zoals 1 3/4
 • een decimaal getal, zoals 0,75
 • een veelvoud van pi, zoals 12 pi of 2/3 pi
stippen in iedere rij.

Opgave 2D
28÷7=
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3/5
 • een gemengde breuk, zoals 1 3/4
 • een decimaal getal, zoals 0,75
 • een veelvoud van pi, zoals 12 pi of 2/3 pi

Oefenopgave 3

Dit diagram heeft 35 stippen die verdeeld worden over 5 gelijke rijen.
Opgave 3
35÷5=
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3/5
 • een gemengde breuk, zoals 1 3/4
 • een decimaal getal, zoals 0,75
 • een veelvoud van pi, zoals 12 pi of 2/3 pi

Gelijke delen

Dit type som lijkt op de sommen die we zojuist gedaan hebben. Maar in dit geval weten we het aantal dingen in iedere groep, in plaats van het aantal groepen.
Laten we een voorbeeld bekijken:
Pengs Pony Ritjes heeft 20 pony's. De pony's maken de hele dag ritjes met kinderen. Aan het einde van de dag rusten de pony's uit in hun stal. In iedere stal passen 4 pony's.
We hebben in totaal 20 pony's.
We weten ook het aantal gelijke delen van iedere groep. In iedere stal passen 4 pony's.
We kunnen een deling maken om erachter te komen hoeveel stallen Peng nodig heeft voor al zijn pony's.
Opgave 4
Met welk getal moet onze deelsom beginnen?
Kies 1 antwoord:

De uitdrukking voor 20 pony's gedeeld door 4 gelijke groepen is 20 ÷ 4.

Laten we nog een som doen

Pengs Pony Ritjes heeft 20 pony's in totaal. Ze bouwen grotere stallen. In iedere stal passen nu 10 pony's.
Opgave 5A
Er zijn in totaal
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3/5
 • een gemengde breuk, zoals 1 3/4
 • een decimaal getal, zoals 0,75
 • een veelvoud van pi, zoals 12 pi of 2/3 pi
pony's. De pony's worden verdeeld over gelijke groepen van
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3/5
 • een gemengde breuk, zoals 1 3/4
 • een decimaal getal, zoals 0,75
 • een veelvoud van pi, zoals 12 pi of 2/3 pi
pony's per groep.

Opgave 5B
Welke uitdrukking beschrijft 20 pony's verdeeld in gelijke groepen van 10 pony's per groep?
Kies 1 antwoord:

Opgave 5C
Welke plaatje toont 20 pony's eerlijk verdeeld over groepen van 10 pony's per groep?
Kies 1 antwoord:

Opgave 5D
20÷10=
 • Je antwoord moet zijn
 • een geheel getal, zoals 6
 • een vereenvoudigde breuk, zoals 3/5
 • een gemengde breuk, zoals 1 3/4
 • een decimaal getal, zoals 0,75
 • een veelvoud van pi, zoals 12 pi of 2/3 pi

Het verband tussen delen en vermenigvuldigen

Dit diagram toont in totaal 30 stippen. De stippen zijn verdeeld over 6 gelijke rijen met 5 stippen per rij.
De vergelijking 30 ÷ 6=5 komt overeen met dit diagram.
We kunnen ook zeggen dat dit diagram uit 6 rijen stippen bestaat met 5 stippen per rij.
De vergelijking 6 × 5 = 30 komt ook overeen met dit diagram.
Bij beide vergelijkingen zijn er 30 stippen in totaal, 6 gelijke groepen en 5 stippen per groep.

Laten we er nog een doen.

Opgave 6
Welke uitdrukking komt overeen met het volgende diagram?
Kies alle juiste antwoorden:

Wil je meedoen aan het gesprek?

Nog geen berichten.
Versta je Engels? Klik hier om de discussie op de Engelstalige Khan Academy website te bekijken.