Als je dit bericht ziet, betekent het dat we problemen ondervinden met het laden van externe bronnen voor Khan Academy.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hoofdmenu

Absolute waarde en getallenlijnen

Een gemakkelijke manier om de absolute waarde te begrijpen, is de afstand tot 0. Om deze te berekenen is de getallenlijn handig. Kijk en leer. Gemaakt door Sal Khan en Monterey Institute for Technology and Education.

Wil je meedoen aan het gesprek?

Nog geen berichten.
Versta je Engels? Klik hier om de discussie op de Engelstalige Khan Academy website te bekijken.

Videotranscript

De opdracht is om de gegeven waarden op een lijn te zetten En zoals je kunt zien heeft elk van deze waarden een absolute waarde notatie. Laten we even opnieuw bekijken wat een absolute waarde precies is. . Zoals ik erover denk, zijn er twee manieren om het te bekijken. De eerste manier, is om te zien hoever een getal van 0 af staat. Ik zal hier de -3 noteren. Ik teken eerst een getallenlijn. Dit is niet de getallenlijn voor het antwoord voor de originele opdracht die we moeten maken. Eerst ga ik de getallen plaatsen die binnen de absolute waarde notaties staan, Dan nemen we de absolute waarde en plotten deze, net zoals ons gevraagd wordt. Dus op deze getallenlijn, als dit 0 is, als we naar de min gaan dan staat alles onder 0 (negatieve getallen) links van de 0 Dit is dus min 1, min 2, min 3. Min 3 is dan hier, dit is dus -3. De absolute waarde van -3 is eigenlijk Hoever is het bij 0 vandaan? Hoever is min 3 bij 0 vandaan? En we kunnen zien, het staat 1, 2, 3 van 0 vandaan. Zo zou je zeggen dat de absolute waarde van min 3 gelijk is aan plus 3. Dit is de denkbeeldige manier om absolute waardes te omschrijven. Hoever is het getal bij 0 vandaan? Maar de gemakkelijke manier om de absolute waarde te berekenen, of het nou een positief of negatief getal is, de absolute waarde is altijd een positief getal. De absolute waarde van min 3 is plus 3. De absolute waarde van plus 3 is ook plus 3. Dus je krijgt altijd de positieve versie van het getal, om het zo maar te zeggen. Maar in principe zeg je gewoon hoe ver je bent van 0. Dus laten we doen wat ze vragen. Dus die eerste waarde, op deze getallenlijn zijn absolute waarden. Dus worden ze allemaal positieve waarden. Dus worden ze allemaal groter dan 0. Laat ik mijn getallenlijn zo tekenen. Dat kan rechter. Eens kijken, dat is beter. Stel, dit is 0. Dit is dan -1 Dan heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat moet het zijn. Dus de eerste hoeveelheid hier, Even in oranje. De absolute waarde van -3 Hebben we net gezien, is positief 3. Die zet ik dus hier neer. De volgende waarde vervolgens , hier zo, the absolute waarde van 7. Als we hier kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hoe ver is 7 van 0? Het is 7 vanaf 0. De absolute waarde van 7 is dus gelijk aan 7. Je ziet dus al een patroon hier. Als het negatief is, wordt het gewoon positief. Als het al positief is, blijft het zo. Dus deze waarde plotten, die zet ik hier neer. Dus de absolute waarde van 7 is 7. De absolute waarde van - 3 is positief 3. Laat ik de 0 wat duidelijker maken. Dan zie je het beter. Nu hebben we de absolute waarde van 8 min 12. Als eerste gaan we kijken wat 8 min 12 is. Dus als je 12 van 8 afhaalt, ben je bij - 4. 12 minder dan 8 is - 4. Dat kan je op de getallenlijn doen, als je niet meer precies weet hoe het moet. Maar als je bijvoorbeeld 8 van 8 aftrekt, ben je bij 0. Dan haal je er nog 1 af, dan ben je bij - 1, dan -2, -3 en ten slotte -4. Dus is dit gelijk aan de absolute waarde van - 4. Als we -4 plotten, gaan we 1, 2 ,3, -4 is daar. Maar als we de absolute waarde nemen, zeggen we eigenlijk, hoe ver is -4 van 0? Nou, dat is 4 stappen van 0. 1, 2, 3, 4. Dit is dus gelijk aan positief 4. Die zetten we dus hier neer. De getallenlijn is het antwoord op deze vraag. Dus de absolute waarde van 8 min 12, dus -4, is positief 4. Dan hebben we de absolute waarde van 0. Dus hoe ver is 0 van 0? Nou, het is 0 van 0. De absolute waarde van 0 is 0, die kan je dus gewoon daar neerzetten. En we hebben nog een over. Laat ik een geschikte kleur pakken. De absolute waarde van 7 min 2. 7 min 2 is 5, dat is dus hetzelfde als de absolute waarde van 5. Hoe ver is 5 van 0? Nou, het is slechts 5 weg. Het is bijna te makkelijk. Dat maakt het verwarrend. Als we 5 moeten plotten, is het 1, 2, 3, 4, 5. Het is 1, 2, 3, 4, 5 plaatsen van 0. Dus de absolute waarde van 5 is 5. Die zet je dus hier neer. Dus, in principe, is het hoe ver weg je bent van 0. Maar als je erover nadenkt op een makkelijke manier, als het een negatief getal is, wordt het positief. Als het al positief is, blijf het zichzelf. als je de absolute waarde neemt.