Optellen en aftrekken van gemengde breuken 1

Probleem

3, start fraction, 1, divided by, 5, end fraction, plus, 6, start fraction, 3, divided by, 5, end fraction, equals
  • Je antwoord moet zijn
  • een geheel getal, zoals 6
  • een vereenvoudigde breuk, zoals 3, slash, 5
  • een gemengde breuk, zoals 1, space, 3, slash, 4
  • een decimaal getal, zoals 0, comma, 75
  • een veelvoud van pi, zoals 12, space, p, i of 2, slash, 3, space, p, i
Doe 7 opgaven