If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Als je een webfilter hebt, zorg er dan voor dat de domeinen *.kastatic.org en *.kasandbox.org niet geblokkeerd zijn.

Hoofdmenu

Vermenigvuldigen van veelvouden van machten van 10

Leer om (9 * 10^9) (-2 * 10^-3) te vermenigvuldigen.

Wil je meedoen aan het gesprek?

Nog geen berichten.
Versta je Engels? Klik hier om de discussie op de Engelstalige Khan Academy website te bekijken.

Videotranscript

Ik wil graag negen keer 10 tot de negende macht vermenigvuldigen met min twee, keer 10 tot de min derde macht. En ik wil je aanmoedigen de video te pauzeren en om hier zelf aan te werken. Het eerste ding dat ik wil dat je doet is de volgorde van de vermenigvuldiging veranderen. Laten we de negen en de min twee als eerste vermenigvuldigen en daarna kunnen we de 10 tot de negende en 10 tot de min derde macht doen. Dus als ik de volgorde zou moeten veranderen, kunnen we dit schrijven als negen keer, negen keer, negen keer min twee negen keer min twee keer 10 tot de negende macht. Keer tien, in deze kleur. Keer tien tot de negende macht. Keer 10 tot de min derde macht. Keer 10 tot de min derde macht. Nu, wat is negen keer min twee? Als negen keer twee 18 is, dan is negen keer min twee, min 18. Dus dat is min 18. En wat is 10 tot de negende keer 10 tot de min drie? Als je een getal hebt dat is verheven tot een exponent keer datzelfde getal, ik hebt 10, ik heb hetzelfde grondtal voor beide, keer hetzelfde getal verheven tot een andere exponent, dit is hetzelfde als dat getal, als dat grondtal, verheven tot de som van de exponenten. Dit komt direct bij de exponent eigenschappen vandaan. Dus dit wordt 10 tot de, 10 tot de macht negen plus min drie. Negen plus, ik doe het in deze kleuren zodat je ziet waar de negen en min drie vandaan komen. Macht negen plus min drie. Macht negen plus min drie. Negen plus, deze kleur, ik heb er wat moeite mee. Macht negen plus min drie. En wat wordt dit? Nou, dit wordt gelijk aan min 18 keer Nou, dit wordt gelijk aan min 18 keer keer 10 tot de, negen plus min drie, zelfde als negen min drie, en dat is zes. Min 18 keer 10 tot de zesde macht. En als je erover nadenkt, welk getal dit is, 10 tot de zesde, dat is één met zes nullen, dit is één miljoen. Min 18 keer een miljoen, dit is min 18 miljoen. Of, we kunnen zeggen min 18 keer 10 tot de zesde. Twee manieren. Maar dit is een andere manier waarop we het konden schrijven. We konden dit schrijven als min 18, min 18, ik schrijf de nullen in het groen, omdat het kan. Min 18. Min 18 miljoen. Beide manieren is een legitieme manier om dit getal weer te geven.